„С грижа за всеки ученик“

Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

Целите на проекта са:

– Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за децата с различни способности.
– Осигуряване допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на
постиженията им по общообразователна подготовка.

 

През учебната 2012/2013г. в ОУ “Христо Ботев“ по проекта е сформирана една група от 8 ученика –  Математика – 8 клас с ръководител: Донка Станоева
Основни задачи:
1. Изграждане на умения за преобразуване на математически изрази, разпознаване на елементи на триъгълника, намиране на мерки на ъгли.
2. Развиване на умения за решаване на уравнения и неравенства, системи уравнения и системи неравенства
3. Формиране на качества като организираност умение правилно да организира и оползотворява времето, да планира дейности.