„Нов шанс за успех“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

През учебната 2013/2014 година по проекта работи 1 група VI клас.

През учебната 2012/2013 година по проекта работи 1 група V клас.

През учебната 2011/2012 година по проекта работи 1 група I-IV клас – смесен модул с преподаватели:      

Елка Стоилова, Маргарита Димитрова и Маргарита Ваклина