Проект „Твоят час“

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 има за цел: „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“

  1. „Българска кухня – бързо, лесно, вкусно“ – включени в проекта са ученици от VIII клас. Те се обучават да готвят, сервират и аранжират ястия. Снимки от работата по проекта може да видите тук