Образование за утрешния ден

През учебната 2020/2021г.  СУ „Христо Ботев“ продължава да работи по проект  „Образование за утрешния ден“. По дейност 6 е сформиран един клуб за занимания по интереси – „Дигитална работилница“ с ръководител Даниела Здравкова.Групата е от 13 ученици от Va и Vб клас.

От м. януари 2020г.  СУ „Христо Ботев“ работи по проект „Образование за утрешния ден“.

По дейност 6 е сформиран един клуб за занимания по интереси – „Дигитална работилница“ с ръководител Даниела Здравкова.

По проект “Образование за утрешния ден” СУ „Христо Ботев“-град Сапарева баня получи 65″ интерактивен  дисплей.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.


Повече за проекта: тук

Към платформата на проекта тук.