Иновативно училище

На основание Решение № 472 на Министерския съвет от 09 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2018/2019 година, СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня получи статут на иновативно училище. 

Решение № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Документи:

Решение на обществения съвет към СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня

Решение на педагогическия съвет на СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня

СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня е Иновативно училище с преподаване на математика по системата JUMP Math.

Иновативната система Jump Math в СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня – презентация

Повече информация за системата Jump Math може да прочетете тук

Допълнителна информация за Jump Math: тук

НП „Иновации в действие“

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище-партньор от цялата страна.

В рамките на обмен между образователни институции по НП на МОН „Иновации в действие“ СУ „Христо Ботев“ посрещна  учители и ученици от иновативно училище СУ “Иван Вазов“, гр. Нова Загора и от ОУ “Христо Ботев“, с Камбурово, обл. Търговище. Проведени бяха открити уроци по математика в 1а клас при Ел. Стоилова и 5а клас при Д. Ситнилска. Бе представена методиката на преподаване Jump Mat.

Снимки от посещението може да видите тук

Визитата бе върната, като екип от СУ „Хр. Ботев“, гр. Сапарева баня посети иновативно училище СУ “Иван Вазов“, гр. Нова Загора, където наблюдава иновативни практики в  интегриране и адаптиране чрез използване на ИКТ от деца, невладеещи български книжовен език и не посещавали подготвителна група при постъпване в 1 клас.

Снимки от посещението може да видите тук