Задочна форма

 

График за определяне на изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план за учениците в задочна форма на обучение, специалност „Организация на хотелиерството“

Заповед за учебните занятия на учениците в задочна форма на обучение, специалност „Организация на хотелиерството“