График на часовете

Г   Р  А   Ф   И   К

за организация на учебните занятия

през IІ-ви срок на учебната 2018 / 2019 година

І. График на учебните часове:

  • Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа.
  • Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 19.00 ч.
  • Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:

I – II  клас

III – VІІ  клас                VIII-XII клас

1.

08.00 – 08.35

08.00 – 08.40             08.00 – 08.40 

2.

08.50 – 09.25

08.50 – 09.30               08.50 – 09.30

3.

09.50 – 10.25

09.50 – 10.30               09.50 – 10.30

4.

10.40 – 11.15

10.40 – 11.20               10.40 – 11.20

5.

11.30 – 12.10

11.30 – 12.10                11.30 – 12.10

6.

12.20 – 13.00                12.20 – 13.00

7.

                                                                                13.10-13.50

 

– Учебните часове в:

         I и II клас са с продължителност 35 минути;

        III  – XII клас  с продължителност 40 минути.

– Междучасията се обявяват с училищния звънец.

 

ІІ. График за организация на занятията в ЦДО:

– Въведена е целодневна организация на обучение – сформирани са 13 групи ЦДО.

Обучението в ЦДО се осъществява както следва:

  • за І – ІV клас

І-во занятие – 2 ч., от 12.20 ч. до 13.40 ч. – организиран отдих и обяд

ІІ-ро занятие – 2 ч., от 13.40 ч. до 15.05 ч. – самоподготовка 

ІІІ-то занятие – 2 ч., от 15.20 ч. до 16.30 ч. – занимания по интерес

 

– за V – VІІ клас

І-во занятие – 1 ч., от 13.00 ч. до 13.40 ч. – организиран отдих и обяд

ІІ-ро занятие – 2 ч., от 13.40 ч. до 15.10 ч. – самоподготовка 

ІІІ-то занятие – 2 ч., от 15.20 ч. до 16.40 ч. – занимания по интереси

ІV-то занятие – 1 ч., от 16.40 ч. до 17.20 ч. – организиран отдих и спорт

 

ІІІ. Работа на училищната библиотека:

  • понеделник, вторник, сряда и петък от 9.00 ч. до 13.00
  • четвъртък от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

IV. График за провеждане на учебните часове по СИП/ФУЧ:

СИП/ФУЧ

Преподавател

Клас

Ден

Час

От-до

1. Математика Донка Станоева

VII

четвъртък  
2. Математика Даниела Ситнилска    

VIII

 

понеделник  
3. Английски език Анита Владимирова     IX четвъртък  
4. Английски език Анита Владимирова

VIII клас 2гр

сряда  
5. Английски език Милена Попова

VIII клас 1 гр

четвъртък
 
6. Краезнание Гергана Андрейна

Vа клас

четвъртък  
 7.         Краезнание             Сашка Конакчийска  VIа клас     четвъртък  
 8.  География   Даниела Кюрчийска  VIб клас  четвъртък