Непедагогически персонал

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Силвия Джерманска   – главен счетоводител

Екатерина Паисиева Здравкова – ЗАС и технически секретар

    Калинка Костадинова Стоева – касиер и домакин

Лиляна Спасова Ристанова – хигиенист

 Виолета Георгиева Бимбова – хигиенист

 Снежана Христова Мандева – хигиенист

Иванка Пламенова Коляндова – хигиенист

  Кирил Василев Костов – огняр и поддръжка ремонтни дейности

 Венцислав Димитров Цупарски- спасител басейн

Йордан Стойчов Плочарски – охранител

    Йорданка Георгиева Ковачева – медицинска сестра