Начални учители

   НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

 Елка Василева Стоилова – 1а клас

    Мария Маринова Лазова – 1б клас

Снежана Владимирова Калдръмова – 2а клас

   Красимира Кирилова Сакаджийска- 2б клас

Снежана Иванова Василева – 3а клас

Иван Кирилов Ситнилски- 3б клас

Маргарита Крумова Ваклина – 4а клас

Маргарита Петрова Димитрова – 4б клас

                   УЧИТЕЛИ ЦДО

       

        Цветанка Йорданова Пехливанска – 1а клас

        Ангелина Борисова Вучкова – 1б клас       

        Нели Иванова Бимбова – 2а клас

        Ирина Георгиева Ковачева – 2б клас

        Юлия Николова Йорданова – 3a клас

        Мая Георгиева Никлина- 3б клас

        Виолета Райчева Илиева – 4а клас

        Галя Кирилова Стойчева – 4б клас