Начални учители

   НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Снежана Иванова Василева – 1а клас

Юлия Николова Йорданова- 1б клас

Виолета Райчева Илиева – 2а клас

Маргарита Петрова Димитрова – 2б клас

Елка Василева Стоилова – 3а клас

    Мария Маринова Лазова – 3б клас

 Снежана Владимирова Калдръмова – 4а клас

    Красимира Кирилова Сакаджийска- 4б клас

                    УЧИТЕЛИ ЦДО

        Мая Георгиева Никлина – 1a клас

        Иван Кирилов Ситнилски- 1б клас

       Маргарита Крумова Ваклина – 2а клас

        Галя Кирилова Стойчева – 2б клас

       Цветанка Йорданова Пехливанска – 3а клас

        Ангелина Борисова Вучкова – 3б клас       

        Нели Иванова Бимбова – 4а клас

        Ирина Георгиева Ковачева – 4б клас