Начални учители

   НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Ирина Георгиева Ковачева – 1а клас

   Кристина Димитрова Попова- 1б клас

Снежана Иванова Василева – 2а клас

Юлия Николова Йорданова- 2б клас

Виолета Райчева Илиева – 3а клас

Маргарита Петрова Димитрова – 3б клас

Елка Василева Стоилова – 4а клас

    Мария Маринова Лазова – 4б клас

                    УЧИТЕЛИ ЦДО

        Нели Иванова Бимбова – 1а клас

        Красимира Сакаджийска – 1б клас

        Мая Георгиева Никлина – 2a клас

       Йорданка Базиргянова- 2б клас

       Маргарита Крумова Ваклина – 3а клас

        Галя Кирилова Стойчева – 3б клас

       Цветанка Йорданова Пехливанска – 4а клас

        Ангелина Борисова Вучкова – 4б клас