Начални учители

   НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Виолета Райчева Илиева – 1а клас

Маргарита Петрова Димитрова – 1б клас

Елка Василева Стоилова – 2а клас

    Мария Маринова Лазова – 2б клас

 Снежана Владимирова Калдръмова – 3а клас

    Красимира Кирилова Сакаджийска- 3б клас

 Снежана Иванова Василева – 4а клас

 Иван Кирилов Ситнилски- 4б клас

                   УЧИТЕЛИ ЦДО

        Маргарита Крумова Ваклина – 1а клас

        Илинка Георгиева Демиревска – 1б клас

        Таня Христова Пешкова – 2а клас

        Ангелина Борисова Вучкова – 2б клас       

        Нели Иванова Бимбова – 3а клас

        Ирина Георгиева Ковачева – 3б клас

        Юлия Николова Йорданова – 4a клас

        Мая Георгиева Никлина- 4б клас