Начални учители

   НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Снежана Владимирова Калдръмова – 1а клас

   Красимира Кирилова Сакаджийска- 1б клас

Снежана Иванова Василева – 2а клас

Иван Кирилов Ситнилски- 2б клас

Маргарита Крумова Ваклина – 3а клас

Маргарита Петрова Димитрова – 3б клас

Елка Василева Стоилова – 4а клас

   Мария Маринова Лазова – 4б клас

                   УЧИТЕЛИ ЦДО

       

        Нели Иванова Бимбова – 1а клас

        Ирина Георгиева Ковачева – 1б клас

        Юлия Николова Йорданова – 2a клас

        Мая Георгиева Никлина- 2б клас

        Виолета Райчева Илиева – 3а клас

        Галя Кирилова Стойчева – 3б клас

        Цветанка Йорданова Пехливанска – 4а клас

        Ангелина Борисова Вучкова – 4б клас