Бюджет

 

Бюджет за 2024 година

Тримесечен отчет към 31.03. 2024г.

Бюджет за 2023 година

Тримесечен отчет към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет към 31.06.2023г.

Тримесечен отчет към 31.03.2023г.

Бюджет за 2022 година

Тримесечен отчет към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет към 31.06.2022г.

Тримесечен отчет към 31.03.2022г.

Начален план на бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2021 година

Тримесечен отчет към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет към 31.09.2021г.

Тримесечен отчет към 31.06.2021г.

Тримесечен отчет към 31.03.2021г.

Бюджет за 2020 година

Тримесечен отчет към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет към 31.12.2020г.

Бюджет за 2019 година

Тримесечен отчет към 31.03.2019г.

Тримесечен отчет към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет към 31.12.2019г.

Бюджет за 2018 година

Тримесечен отчет към 31.03.2018г.

Тримесечен отчет към 30.06.2018г.

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.

Тримесечен отчет към 31.12.2018г.

Бюджет за 2017 година

Тримесечен отчет към 31.03.2017г.

Тримесечен отчет към 30.06.2017г.

Тримесечен отчет към 30.09.2017г.

Тримесечен отчет към 31.12.2017г.

Бюджет за 2016 година

Тримесечен отчет към 30.09.2016г.

Тримесечен отчет към 31.12.2016г.

Бюджет за 2011/2012 учебна година