Прогимназиални и гимназиални учители

ПРОГИМНАЗИАЛНИ И ГИМНАЗИАЛНИ УЧИТЕЛИ

 

    Емилия Димитрова Гелева – информационни технологии,         физика и астрономия;

Теменужка Крумова Добрева – български език и литература;

Камелия Николова Палева – български език и литература; 

Тинка Милчова Иванова – Тачова – български език и литература;

Даниела Бойчева Мертакчийска – информационни технологии;

Донка Николова Станоева – математика             

Даниела Христова Ситнилска – математика; физика и астрономия

Снежана Великова Дашева – математика, информационни технологии;

Райна Петрова Джоргова – биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда;

Даниела Милчова Кюрчийска – география и икономика;

Сашка Иванова Конакчийска – история и цивилизация;

Гергана Димчова Андрейна – история и цивилизация;

Христина Костадинова Ранчова – физическо възпитание и спорт

Калинка Стойнева Милошова – физическо възпитание и спорт;

  Теодора Петрова Цупарска – дом. техника икономика;        изобразително изкуство;       

   Елка Димитрова Йоцова – английски език;

   Стефка Иванова Йовева – английски език; 

   Милена Димитрова Попова – английски език ;

  Мариана Василева Пеянина – руски език;

  Зорница Калдръмова – английски език;  

  Надя Йорданова Джоргова – музика;

  Валентина Стойчева Кметска – хотелиерство,    ресторантьорство и кетъринг;  

    Снежана Стойчева Ангелкова – хотелиерство,    ресторантьорство и кетъринг;    

    

 УЧИТЕЛИ ЦДО

   Румяна Георгиева Пешева – Стоянова – 5а клас

   Елена Господинова Коритарова – 5б клас

   Добринка Белчинска – 6а клас

   Ирина Бориславова Спасова – 6б клас 

   Радка Георгиева Белчинска – 7а,б клас 

         

ПСИХОЛОГ

    Диана Василева Ангелова

 

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

         Таня Руменова Йорданова

      Румяна Йорданова Чучуганова

      ЛОГОПЕД

      Лалка Василева Маринова