Прогимназиални и гимназиални учители

ПРОГИМНАЗИАЛНИ И ГИМНАЗИАЛНИ УЧИТЕЛИ

    Емилия Димитрова Гелева – информационни технологии,         физика и астрономия;

   Ирина Бориславова Спасова – български език и литература;

Камелия Николова Палева – български език и литература; 

Тинка Милчова Иванова – Тачова – български език и литература;

   Росен Борисов Кирилов – български език и литература;

Даниела Бойчева Мертакчийска-Здравкова – информационни технологии; компютърно моделиране;

Десислава Иванова Станоева – математика;              

Даниела Христова Ситнилска – математика; физика и астрономия;

Снежана Великова Дашева – математика, информационни технологии;

Райна Петрова Джоргова – биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда;

Даниела Милчова Кюрчийска – география и икономика;

Сашка Иванова Конакчийска – история и цивилизации;

Гергана Димчова Андрейна – история и цивилизации; философия;

Владислав Георгиев Иванов – физическо възпитание и спорт;

Калинка Стойнева Милошова – физическо възпитание и спорт;

  Теодора Петрова Цупарска – домашна техника икономика;       изобразително изкуство;       

   Елка Димитрова Йоцова – английски език;

  Стефка Иванова Йовева – английски език; 

  Милена Димитрова Попова – английски език ;

  Мариана Василева Пеянина – руски език;

  Зорница Александрова Калдръмова – английски език;  

  Яна Георгиева Чинова – музика;

  Валентина Стойчева Кметска – хотелиерство,                            ресторантьорство и кетъринг;  

  Снежана Стойчева Ангелкова – хотелиерство,       ресторантьорство и кетъринг; Химия и опазване на околната среда;

  Лили Георгиева Наумова – хотелиерство, ресторантьорство  и кетъринг;      

 УЧИТЕЛИ ЦДО

  Диана Иванова Станоева – 5 клас 

  Добринка Иванова Белчинска – 6а клас

  Любослава Сашова Атанасова – 6б клас

  Радка Георгиева Белчинска – 7 клас

            

ПСИХОЛОГ

    Диана Василева Васева

 

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

         Таня Руменова Йорданова

      Румяна Йорданова Чучуганова

      ЛОГОПЕД

      Лалка Василева Маринова