График модулно обучение

Г   Р   А   Ф   И   К

за осъществяване на модулното обучение

по предмета „Физическо възпитание и спорт”

 в І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ  клас,

през учебната 2015 / 2016  година – І срок

 

КЛАС

МОДУЛ

БРОЙ УЧ.

ЧАС ГОДИШНО

БРОЙ

УЧ.

ЧАС СЕДМИЧНО

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА или

ДАТА

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖ-ДАНЕ ОТ….. ДО….ч.

МЯСТО

НА ПРОВЕЖ-

ДАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Іа

Подвижни

игри 

31

1

вторник

12,20 – 12,55

физкулту-

рен

салон

Елка Стоилова

Іб

Подвижни

игри

31

1

вторник

12,20 – 12,55

физкулту-

рен

салон

Мария Лазова

ІІа

Подвижни

игри

32

1

сряда

11,30 – 12,05

физкулту-

рен

салон

Снежана Калдръмова

ІІб

Подвижни

игри

32

1

вторник

12,20 – 12,55

физкулту-

рен

салон

Красимира Сакаджийска

ІІІа

Плуване

32

2

/през седмица/

ПОНЕДЕЛНИК

05.10., 19.10., 09.11., 23.11., 07.12., 21.12., 11.01., 25.01., 08.02., 22.02., 07.03., 28.03., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05.

 

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Снежана Василева

ІІІб

Плуване

32

2

/през седмица/

СРЯДА

23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12., 06.01., 20.01., 10.02., 24.02., 09.03., 23.03., 13.04., 27.04., 11.05.

 

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Иван Ситнилски

ІVа

Плуване

32

2

/през седмица/

ВТОРНИК

29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 08.12., 22.12., 12.01., 26.01., 16.02., 01.03., 15.03., 29.03., 19.04., 03.05., 17.05.

 

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Йорданка Щрапульова

 ІVб

Плуване

32

2

/през седмица/

ВТОРНИК

06.10., 20.10, 03.11., 17.11., 01.12., 15.12., 05.01., 19.01., 09.02., 23.02., 08.03., 22.03., 12.04., 26.04., 10.05., 17.05

 

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Йорданка Щрапульова

ІVв

Плуване

32

2

/през седмица/

ПОНЕДЕЛНИК

28.09., 12.10., 26.10., 16.11., 30.11., 14.12., 04.01., 18.01., 15.02., 29.02., 14.03., 11.04., 25.04., 09.05., 23.05., 30.05.

 

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Йорданка Щрапульова

Vа,

Плуване

34

2

/през седмица/

СРЯДА

30.09., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 09.12., 13.01., 27.01., 17.02., 02.03., 16.03., 30.03., 20.04., 04.05., 01.06., 08.06., 15.06.

 

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Христина Ранчова

VIа

Плуване

34

2

/през седмица/

ЧЕТВЪРТЪК

17.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 07.01., 21.01., 11.02., 25.02., 17.03., 31.03., 21.04., 05.05., 19.05., 13.06.,

 

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Христина Ранчова

VIб

Плуване

34

2

/през седмица/

ЧЕТВЪРТЪК

24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12., 17.12., 14.01., 28.01., 18.02., 10.03., 24.03., 14.04., 28.04., 12.05., 26.05., 08.06.

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн Христина Ранчова

VІІа

Плуване

34

2

/през седмица/

СРЯДА

30.09., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 09.12., 13.01., 27.01., 17.02., 02.03., 16.03., 30.03., 20.04., 04.05., 01.06., 08.06., 15.06.

 

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Христина Ранчова

VІІб

Плуване

34

2

/през седмица/

ЧЕТВЪРТЪК

18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 08.01., 22.01., 12.02., 26.02., 11.03., 25.03., 22.04., 13.05., 03.06., 14.06.

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Христина Ранчова

VІІІа

Плуване

34

2

/през седмица/

ПЕТЪК

18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 06.11., 20.11., 04.12., 18.12., 15.01., 29.01., 19.02., 04.03., 18.03., 15.04., 29.04., 27.05., 06.06.

15.20 ч.-

16.40 ч.

Плувен басейн

Христина Ранчова

 

 

Графикът е е неразделна част от Заповед №12 / 15.09.2015 г. на директора на ОУ „Христо Ботев”, гр. Сапарева баня.